Epidemiološka situacija u Sremu nepovoljna (Video)

Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica ocenjuje epidemilošku situaciju u Sremu kao nepovoljnu. Među novoobolelima dominira radno aktivno stanovništvo, a među njima najveći deo čine osobe uzrasta od 20 do 39 i 40 do 59 godina.

Video: https://youtu.be/EILunsBdu3U

%d bloggers like this: