Uključi se, izaberi projekat

Opština Ruma prepoznatljiva je po projektu participativno budžetiranje, naime građani Opštine Ruma još od 2015. godine imaju priliku da se uključe u donošenju odluka, tako što predlažu potencijalne projekte. Nakon završenog kruga predlaganja projekta u kojem se našlo čak 150 predloga, sledi biranje.

Tim za participativno budžetiranje Opštine Ruma sačinilo je listu predloga za koju ce građani Rume glasati u period od 8. do 14. novembra 2021. godine.

Svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 časova građani mogu glasati u Uslužnom centru – Orlovićeva broj 5 ili u zgradi Opštine Ruma, Glavna 107 ili elektronskim putem na e-mail participativn@ruma.rs.

Ove godine na listu su se našla četiri gradska i šest seoskih projekata, a oni sa najviše glasova biće uvršteni u budžet Opštine Ruma za 2022. godinu.

Gradski projekti:   

 Uređenje prostora na lokaciji napuštenog bazena u izletištu Borkovac – izgradnja igrališta, parka sa klupama …       

 Izgradnja adrenalin parka na izletištu Borkovac        

Renoviranje košarkaških terena : Tivol zgrade, Tivolska ulica, kod Doma zdravlja , kod OŠ ,,Veljko Dugoševic” u Rumi

Pametne klupe sa priključcima za mobilne telefone u Rumi

Seoski projekti:       

Mobilijar za igralište za decu: Kraljevci, Dobrinci, Žarkovac, Putinci i Hrtkovci        

Postavljanje terena na otvorenom: Stejanovci, Hrtkovci         

Uređenje centra i rekonstrukcija Doma kulture u Dobrincima        

Izgradnja pešačko – biciklističke staze Ruma-Kraljevci       

Izgradnja pešačko – biciklističke staze Platičevo- Nikinci      

 Izgradnja pešačko – biciklističke staze Platičevo – Vitojevci

Građani mogu glasati za dva gradska ili jedan seoski projekat ili za jedan gradski i dva seoska projekta.

Mobilna glasačka kutija u ponedeljak 8. novebra biće postavljena na Gradskom trgu u Rumi od 9.00 do 10:30 ,zatim u Putincima od 11.00 do 12:30. 

Milena Sekulić

%d bloggers like this: