Ugrožena bezbednost

Putevi u Opštini Šid deo su stalne rute, kako teretnih vozila, tako i poljoprivrednih mašina lokalnog stanovništva.

Opština Šid ulaže napore kako bi sanirala određene oštećene deonice, međutim, još uvek je mnogo oštećenja, primarno u samom Šidu, ali i na putevima ka selima i u selima.

Opština Šid konstantno ulaže svoja sredstva u akcije sanacije puteva. Nedavno asfaltiranje ulica u Kukujevcima i radovi na pružnom prelazu između Adaševaca i Šida neki su od njih. Ipak i pored ovih akcija još uvek ima puteva koji svojim stanjem ugrožavaju bezbednost saobraćaja u samom gradu Šidu, ali i na putevima ka selima i u selima. Građani svoje primedbe primarno upućuju zbog strahovanja za bezbednost, jer kako kažu, ona je ugrožena.

Na nekim od centralnih tačaka u samom gradu, oštećenja puteva predstavljaju izuzetan problem. Međutim, osim što na teritoriji Opštine Šid postoje oštećenja na putevima lokalnog karaktera, dakle, na putevima u gradu i u selima, oštećenja su značajna i na putevima regionalnog karaktera. Zbog blizine graničnog prelaza i dominantnog, poljoprivrednog delovanja, oštećenja na putevima s ovakvom frekvencijom imaju konstantnu tendenciju ka daljem kvarenju i po mišljenjima građana, zahtevaju iscrpniju sanaciju u vidu kompletnog asfaltiranja. Oštećenja na putevima najviše smetaju lokalnom stanovništvu, ali i vozačima kojima su putevi Opštine Šid obavezna stanica pri putovanju. Kao najproblematičnije deonice građani izdvajaju puteve u gradu, kritike su upućene kako na stanje kolovoza, tako i na stanje trotoara. Takođe, kao problematične, stanovnici Opštine izdvajaju puteve na relaciji Vašica – Šid, Šid – Kukujevci, Kukujevci – Bačinci, kao i puteve u udaljenijim selima poput Ilinaca i Privine glave.

Nikolina Kašterović

%d bloggers like this: