Dobrovoljno služenje vojnog roka (Video)

Grad Sremska Mitrovica podržava inicijativu Vlade Republike Srbije, Ministarstvo Vojske i lokalni sekretarijat vojnog odseka u promovisanju dobrovoljnog služenja vojnog roka. Tim povodom je u Gradu Sremska Mitrovica organizovana  promocija dobrovoljnog služenja vojnog roka, koja je realizovana u saradnji sa vojskom Republike Srbije.

Video: https://youtu.be/FVkhEOVAWac

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: