Ulaganje u putnu infrastrukturu (Video)

Grad Sremska Mitrovica u saradnji sa Javnim preduzećem Putevi Srbije ulaže prioritetno u infrastrukturu, koja spaja seoska naseljena mesta, u cilju poboljšanja života meštanima sela. Odvijali su se radovi prema naseljenim mestima Šuljam, Bešenovo, Grgurevci i Manđelos, koji  iznose preko 270 miliona dinara.

Video: https://youtu.be/8CQgzcG68X4

%d bloggers like this: