“Ireni Kolesar, s poštovanjem” (Video)

U Galeriji “Lazar Vozarević” u Sremskoj Mitrovici u sklopu Novembarskih svečanosti, održana je promocija monografije i izložba fotografija “Ireni kolesar, s poštovanjem”. Ovom prilikom se u isto vreme obeležava 170 godina od dolaska Rusina na teritoriju Grada Sremska Mitrovica. Organizator izložbe je Društvo Rusina Sremska Mitrovica, uz saradnju sa Novinarskom asocijacijom Rusina Novi Sad i Zavodom za kulturu vojvođanskih Rusina.

Video: https://youtu.be/FZA7Gb17QgU

U mesecu novembru obeležava se 95. godišnjica od rođenja jugoslovenske glumice rusinskih korena, Irene Kolesar. Sa nepunih 17 godina, bez znanja roditelja, Irena se priključila partizanima i postala borac Trinaeste proleterske brigade “Rade Končar”, suočavajući se sa raznim nedaćama tog vremena. Autor prve monografije glumice, ali i junakinje prvog posleratnog filma “Slavica”, Irene Kolesar, jeste glumac i predsednik Društva Rusina Sremske Mitrovice.

Kroz Irenu Kolesar kao najznamenitiju ličnost sa rusinskim korenima, ovom izložbom se prikazuje istorija i kultura ovog naroda. Promocija monografije i izložba fotografija jesu deo programa Novembarskih svečanosti u Gradu Sremska Mitrovica.

Tokom karijere, Irena je snimila sedam bioskopskih i deset televizijskih filmova, a značajan deo glumačke karijere posvetila je pozorištu. Izložba je otvorena za sve posetioce do petka, 5. novembra u Galeriji “Lazar Vozarević” u Sremskoj Mitrovici.

Andrea Jovanović