Stalne gužve na graničnim prelazima (Video)

Kolone teretnih vozila koja čekaju na izlaz iz zemlje na graničnim prelazima Šid i Batrovci i danas su višekilometarske. Više desetina teretnih vozila sa graničnog prelaza Šid preusmereno je na šidsko vašarište u cilju rasterećenja puta pri ulazu u grad. 

Video: https://youtu.be/6WQgKYlVe8Q

Zadržavanja na graničnom prelazu Šid i graničnom prelazu Batrovci za teretna vozila na izlazu iz zemlje i danas su višečasovna. Za teretna vozila na ulazu u zemlju i za putnička vozila u oba smera, zadržavanja su oko pola sata.

Više desetina teretnih vozila sa graničnog prelaza Šid preusmereno je i na šidsko vašarište kako bi se rasteretile gužve na ulazu u Šid, a prema rečima vozača preusmerenje je obavljeno i na potezu između Adaševaca i Šida.

Osim zadržavanja na graničnom prelazu Šid, i na graničnom prelazu Batrovci su višesatna zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz zemlje. Na oba prelaza kolone se rasprostiru delom puta u dužini od više kilometara što značajno otežava kretanje i putničkih vozila. 

Nikolina Kašterović