U prihvatnim centrima u Šidu 1,154 lica

U prihvatnim centrima za migrante na teritoriji Opštine Šid prema podacima iz Komesarijata za izbeglice i migrante Republike Srbije nalaze se ukupno 1,154 lica. Od toga u Prihvatnom centru Adaševci 631 lice, u Prihvatnom centru Principovac 342 lica, a u Prihvatnom centru Šid – Stanica 181 lice. U vezi sa relativno čestim privođenjima ilegalnih migranata Komesarijat zastupa stav da je za migrante najbolje da borave u okviru prihvatnih centara u kojima i dalje ima mesta, a gde su im obezbeđeni adekvatni uslovi za život.

Nikolina Kašterović