Ravnopravni položaj

Na poslednjoj sednici Socio-ekonomskog saveta u Staroj Pazovi razmatrana je Inicijativa koju je za sednicu kandidovala Unija poslodavaca Vojvodine- poslodavci Stare Pazove, a koja se odnosi na potrebu poboljšanja položaja majki preduzetnica i izjednačavanja njihovog položaja u pogledu regulisanja prava na pun iznos naknade zarade za vreme privremene sprečenosti zbog porodiljskog odustva i odsustva radi nege deteta, kao i za vreme trudnoće. Svi socijalni partneri-članovi Socio-ekonomskog saveta, dali su svoju saglasnost na predloženu temu i izrazili potrebu da se ovaj problem adekvatno reši.

%d bloggers like this: