Jesenje uređenje grada u toku

Javno komunalno preduzeće “Komunalije” iz Sremske Mitrovice, bavi se jesenjim uređenjem grada, a akcenat je na čišćenju lišća. Parkovi su puni drveća, pa se čišćenje obavlja više puta u toku prepodnevnih časova. Iz preduzeća ističu da velika količina lišća, naročito kada istruli može da stvara velike probleme, jer kolovoz tada bude klizav, pa se čišćenje mora obavljati redovno.

Dejana Kovačević