Javni poziv za dodelu priznanja

Komisija za odlikovanja  i druga društvena priznanja  Opštine Ruma raspisuje Javni poziv za dostavljanje predloga lica za dodelu javnih priznanja i nagrada za 2021. godinu. Poziv se odnosi za nominaciju lica za  zvanje počasnog građanina Opštine Ruma, dobitnika Rumske povelje, zahvalnica i novčanih nagrada, za najzaslužnije građane,pravna lica, udruženja i humanitarne organizacije na teritoriji Opštine Ruma.Rok za podnošenje prijava je do 3.novembra.
Prijave se, u zatvorenoj koverti, sa naznakom podnosioca, podnose Komisiji putem pisarnice Opštinske uprave Ruma, lično ili poštom na adresu: Ruma, Orlovićeva 5.

Sanja Mitrović