Servis eRačun


Opština  Ruma i Opštinska  uprava, počinje sa slanjem i prijemom računa isključivo u elektronskom obliku putem servisa Moj eRačun. Za preuzimanje eRačuna potrebna je samo aktivna e-mail adresa. Preuzimanje i prijem se vrše bez naknade i svaki poslati eRačun ima status preporučene pošiljke, a primalac i pošiljalac će u svakom momentu znati da li je eRačun preuzet i dostavljen.Opština  Ruma i Opštinska  uprava će od 01.januara 2022. godine prihvatati samo i isključivo elektronske račune u zakonoski propisanom struktuiranom formatu, u isto vreme svim poslovnim subjektima biće dostavljani elektronski računi od strane Opštinske  uprave.

Sanja Mitrović