Projekat “Pazova kuća za nas”

Opština Stara P

azova u saradnji sa turističkom organizacijom Opštine Stara Pazova konkurisala je na javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa u AP Vojvodina 2021. godine kod Pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Projekat “Pazova kuća” podrazumeva restauraciju i konzervaciju kuće Janka Čmelika u Staroj Pazovi koje je sedište muzejske zbirke. Za revitalizaciju ove kuće finansiraće se ukupno 1. 780. 380. 00 dinara.

Milena Sekulić