Uređenje “Kudoš” kanala (Video)

Za uređenje meliorativnog kanala „Кudoš“,Pokrajinska vlada je danas izdvojila 62,4 miliona dinara koji se nalazi u okviru kanalske mreže za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na području katastarskih opština Pavlovci i Vrdnik.Кanal „Кudoš“ odvodi suvišnu vodu sa obronaka Fruške gore i uliva se u akumulaciju „Pavlovci“, sa kojom čini jedinstveni sistem za odvodnjavanje i regulaciju poplavnog talasa na tom području.Obezbeđenim sredstvima je predviđeno čišćenje i izmuljenje kanala, kao i izgradnja objekta u kom će biti smeštena zaštitna rešetka sa automatskom čistilicom.

Video: https://youtu.be/y1mP_q_VNJs