Uklanjanje animalnog otpada (Video)

Na teritoriji Opštine Šid uskoro će početi akcija odvoženja animalnog otpada sa kućne adrese. Uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, direktorke Uprave za vetereni Emine Milakare, a uz saradnju sa firmom „Energo – zelena“ ova akcija će u velikoj meri pomoći stanovnicima ove teritorije.

Video: https://youtu.be/ewhVbFr1-kM

%d bloggers like this: