Civilna zaštita u Sremskoj Mitrovici

Predlog odluke o organizaciji i funkcionisanju civ ilne zaštite na teritoriji Grada Sremska Mitrovica usvojen je na nedavno održanoj sednici Škupštine grada.Ovom odlukom definisana je  organizacija i funkcionisanje civilne zaštite , posebno u delu koji se odnosi na načela po kojima se postupa u sistemu smanjenja rizika od katastrofa, subjekte i snage sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, dužnostima gradskih organa u zaštiti i spasavanju, plan zaštite i spasavanja, plana smanjenja rizika od katastrofa i obrazovanje štaba za vanredne situacije,

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: