Samostalna izložba

Samostalna izložba Dušana Vukojevića, jednog od najvećih ratnih vojnih invalida u Srbiji, biće otvorena u nedelju 17. 10. 2021. u kalvinskoj crkvi u Maradiku. Izložba je rezultat autorovog rada u prethodnom periodu, a početak  je u 11.00 časova.

Andrea Jovanović

%d bloggers like this: