Plan regulacije deponije

Odluka o donošenju plana detaljne regulacije Regionalne deponije „Srem-Mačva“  usvojena  je većinom glasova na  današnjoj sednici  Skupštine Grada Sremska Mitrovica.Opšti ciljevi izrade plana su pravni i planski osnov, granica planskog dokumenta, izvod iz planskog dokumenta višeg rada i postojeće stanje, način korišćenja prostora i postojeće stanje, način korišćenja prostora i osnovna ograničenja.


Sanja Mitrović