Pripreme za zimu u PC “Principovac” (Video)

U Prihvatnom centru „Principovac“ sve je spremno za predstojeću  zimu. Rekordno niske temperature i nepovoljne uslove za prvu polovinu oktobra, ova institucija spremno je dočekala.

Video: https://youtu.be/rE7C4MTnPVs

Prihvatni centar „Principiovac“ trenutno je sklonište od hladnoće i obilnih padavina za više od 300 migranata. Usled nestabilnih egzistencijalnih uslova kroz koje izbeglice prolaze svakodnevno, sigurnost ogledana u skloništu, suvoj i toploj odeći, redovnim obrocima i obezbeđenoj zdravstvenoj zaštiti za njih predstavlja pojavu od životnog  značaja.

Prihvatni centar „Principovac“ poseduje uslove za smeštanje oko 500 ljudi. Mnogi migranti još uvek nisu uvedeni u sistem, stoga nemaju obezbeđeno adekvatno sklonište. Institucije čine sve kako bi zaštitile osnovna ljudska prava koja bi potencijalno mogla biti ugrožena u zimskom periodu koji sledi, ali i smanjile količinu izbeglica koje se nalaze van sistemske legitimacije.

%d bloggers like this: