“Komunalac” i “Inđija put” rešavaju problem

Zaposleni u JP ,,Komunalac” i ,,Inđija put” su od jutros na terenu. JKP ,,Komunalac” krenulo je sa ispumpavanjem vode iz podvožnjaka.