Izložba “Ruma u ratu 1941-1944” (Video)

Izložba fotografija, oružja, spomenica i uniformi iz perioda okupacije i oslobođenja Rume u periodu izneđu1941. i 1944. otvorena je povodom Dana oslobođenja Rume u Zavičajnom muzeju u Rumi.

Ruma je oslobođena 27. oktobra 1944. godine nakon žestoke petnaestočasovne borbe koje su jedinice Narodnooalobodilačke vojske vodile protiv brojno nadmoćnije fašičke posade u Rumi i okolini.

Tokom okupacije stradalo je oko 600 Rumljana. Autorka izložbe,Snežana Janković ističe da je neophodno sećati se i ne zaboraviti nadljudske napore da se Ruma oslobodi, a zatim postane važna centar baza i potpora velikom broju aktivnosti na Sremskom frontu. Izložba je otvorena do 30. novembra.

Video: https://youtu.be/ongfWbdQF8A