Uskoro turistučki Info centar (Video)

Započeti su radovi na uređenju prvog info turističkog centra u Sremskoj Mitrovici. Izgradnju info centra finansira Ministartsvo turizma, sa 8,4 miliona dinara, dok Grad Sremska Mitrovica ulaže 1,7 miliona dinara. Osim info centra, u objketu će biti smešten i degustacioni salon, kao i kancelarije Tuirstičke organizacije Grada Sremska Mitrovica.

Video: https://youtu.be/bfbvPsdk8eQ

Sanja Mitrović