15 porodica dobilo ogrev

Završena  je podela jednokratne pomoći u vidu ogreva na teritoriji Opštine Pećinci. 15 socijalno ugroženih porodica izbeglih i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji Opštine Pećinci su dobile ovu pomoć. Svaka porodica je maksimalno mogla da dobije 20. 000 dinara za ogrev.

Jovana Vlajsević