Pokrajinska vlada nastavlja politiku aktivnog zaposljavanja i to dodelom ugovora korisnicima sredstava po javnim konkursima za samozapošljavanje, zaposljavanje nezaposlenih lica i za sprovodjenje javnih radova, koje je za tekucu godinu raspisao Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Tri javna konkursa u oblasti zaposljavanja u potpunosti su usaglasena sa merama koje za ove oblasti predvidja Nacionalna sluzba za zaposljavanje.