preuzeta fotografija

Odsustvo izvoza i slaba tražnja domaćih prerađivača  rezultirali su izostankom tražnje za kukuruzom. Kupoprodajni ugovor je zaključen po jedinstvenoj ceni od 25,80 din/kg bez PDV-a (28,38 din/kg sa PDV-om), što predstavlja ujedno i ovonedeljnu ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni upoređujući period zabeležen je pad od 0,47%. Kada uporedimo cenu ove žitarice sa istim period prethodne godine, cena je viša za 50%. Kod kukuruza, ono što najviše zabrinjava poljoprivredne proizvođače je nedostatak padavina, tj. smanjenje zaliha vlage u zemljištu.