Da li je moguće postaviti čitav sto na jedan sto, a da nije geografska mapa? Itekako je moguće, a to je i dokazao Zoran Milošević, koji na stolu u svojoj kući u sremskom selu Pavlovci, čuva numizmatičku kolekciju novčanica sa svih krajeva sveta.

Opširnije o ovome gledajte u emisiji “Reportaža dana” na programu Sremske TV u nekoliko termina.