Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu naziv je projekta koji se sprovodi u Sremskoj Mitrovici.Danas je tim povodom održana radionica za inspekciju i upravu u oblasti zaštite životne sredine. Organizator je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Ovaj projekat predstavlja saradnju Republike Srpske i Srbije. Predviđeno je da program traje 18 meseci, a ukupan budžet projekta iznosi 517.000 eura.

Očekivani rezultati današnjeg projekta su povećana efikasnost inspektora zaštite životne sredine i ojačani kapaciteti nadležnih organa za zaštitu životne sredine.

Cilj je povećana efikasnost javnih usluga i praksi u vezi sa čvrstim otpadom i upravljanjem otpadnim vodama kroz zajedničke inicijative sa obe strane granice.