preuzeta fotografija

Kukuruz je početkom nedelje imao rast, da bi krajem nedelje došlo do pada cene.
Berzansko trgovanje počelo je sa cenom od 26,00 do 26,30 din/kg bez PDV-a (28,60
do 28,93 din/kg sa PDV-om), sa preuzimanjem robe tokom jula. Krajem nedelje, realizacija
kukuruza sa klauzulom „gratis lager“ do 31. jula/10. avgusta bila je u veoma uskom
cenovnom rasponu od 25,70 do 25,80 din/kg bez PDV-a (28,27 do28,38 din/kg sa PDV-om). Cena
na domaćem tržištu je u osnovi pratila trendove svetskih kretanja. Ponderisana cena je iznosila 25,92 din/kg bez PDV-a (28,51 din/kg sa PDV-om). Bez obzira što je krajem nedelje
zabeležen silazni trend, statistički posmatrano u odnosu na prethodnu nedelju cena ove
žitarice je viša za 3,55%.

Aleksandar Krkobabić