Velike količine kiše nisu pomogle poljoprivrednim kulturama,već sad je poznato da prošla godina što se tiče prinosa kukuruza nažalost neće biti ponovljena. Kukuruz se nalazi u lošijem stanju jer nije dobio dovoljno kiše a ni vlage,tako da kiše koje padaju prethodnih dana su došle prekasno.