Gradska uprava za kulturu i sport i Udruženje “Zlatno runo Sirmijuma” održali su radionicu na Gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici pod nazivom “Zlatno runo Sirmijuma”, radionica pustovanja vune. Mališani se uče jednom od najstarijih zanata.