Od 26. 7. do 20. 8. 2021. biće obustavljen saobracaj na delu državnog puta I B reda broj 21, deonica Irig – Ruma i deo državnog puta IIB reda broj 313, deonica Irig – Vrdnik 26. 7. 2021. до 20. 08. 2021. 

Alternativni putni pravcu iz Iriga ka Vrdniku će biti preko državnog puta I B reda broj 21, Irig- Ruma, preko Rume, dalje lokalbim putem iz Rume ka Vrdniky, pored sela Pavlovci.