Pojačana potražnja za pšenicom novog roda i ponude na višem cenovnom nivou pomerali su cenu u pozitivnom smeru tokom čitave nedelje. Berzanski ugovori su zaključeni na cenovnom nivou od 20,00 din/kg bez PDV-a (22,00 din/kg sa PDV-om). Kada uporedimo cenu ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg roda u istom periodu nakon žetve, zabeležen je rast od 8,11%.

Aleksandar Krkobabić