Uljana repica je na ino-tržištu imala pozitivan cenovni trend protekle nedelje. Tražnja za ovom uljaricom je daleko manja u odnosu na prethodni period, što se nije odrazilo na rast cene na domaćem tržištu. Realizovan je jedan ugovor na paritetu CPT Bačka po ceni od 515,00 €/t (60,55 din/kg bez PDV-a) u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja po srednjem kursu NBS.