Opština Irig raspisala je javni poziv za privredne subjekte za sprovođenje mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Irig.Javni poziv sa obrascom prijave je objavljen na sajtu Opštine Irig i otvoren je do 03.08.2021. U okviru konkursa predviđene su tri mere, za koje se mogu dobiti sredstva u rasponu od 85 do 120 000 dinara.