Kiše koje su padale prethodnih dana u potpunosti su pogodovale usevima kukuruza i suncokreta, tako da je dugo očekivana kiša od strane ratara konačno pala. Što se voćarstva i povrtarstva tiče zbog blage pojave grada kiše nisu pogodovale malini, kajsaiji i kupini, gde je došlo do malog ošetećenja, loše vremenske prilike takodje nisu pogodovale ni paradajzu kao ni paprici koji se gaje na otvorenom.

Aleksandar Krkobabić