Na Gradskoj plaži u Sremskoj Mitrovici, održana je dečija radionica ” Kad porastem biću spasilac” u okviru manifestacije pod nazivom  “Kulturno leto na Savi”. Ova radionica je okupila decu iz čitave opštine kako bi se zajedno upoznali sa radom spasilačkih timova i pružanja prve pomoći utopljeniku. Ovu manifestaciju pod nazivom “Kulturno leto na Savi”, podržala je Gradska uprava za kulturu i sport Grada Sremska Mitrovica i ” Nintel Tim”.

Kristina Ilić