Svoje dvonedeljne izveštaje o radu ovog petka na sastanku Sistema 48 iznose JKP “Komunalac”, JKP “Vodovod i kanalizacija”JP “Ingas” i ustanova Dom zdravlja.

  • JKP “Vodovod i kanalizacija” Inđija u ovom izveštajnom periodu beleži pad utrošene vode u odnosu na prethodni period, kada je potrošnja vode bila na rekordnom nivou. Stabilne rezerve vode u ovom periodu. Na vodovodnoj mreži zabelezeno je 20 havarijskih momenata, a na kanalizacionoj dve.
  • Od pocetka godine 1300 kontrola gasnih instalacija u JP “Ingas” Inđjija. Izrade novih pljikučaka u ovom izveštajnom periodu je 4, a mernoregulaciono telo, koje je u izgradnji, pri kompani Toyo Tires, biće završeno u predviđenom roku.
  • JKP “Komunalac” u ovom periodu pretežno je radilo na uređenju zelenih površina i uređenju kako centra Inđije, tako i zelene površine van centra grada. Takođe zoohigijena u ovom izveštajnom periodu imala je 12 intervencija.