Obezbeđivanje dobre kabaste hrane za prehranu stoke ili baliranje sena je nešto što je aktuelno među poljoprovrednicima u ovom periodu godine.