Opština Šid raspisala je javni poziv za privredne subjekte za učešće u sporvođenju mera energetske sanacije. Lokalna samouprava u Šidu opredelila se za 4 mere, a ukupan iznos sredstava je 2 miliona dinara.