Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu, sa tendencijom daljeg opadanja broja obolelih. U ovom trenutku na teritoriji 40 opština i gradova situacija se ocenjuje kao nepovoljna ili nesigurna, dok je u preostalih 5 opština još uvek vanredna sa tendencijom prelaska u nepovoljnu. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 29 novih slučajeva. U ovom trenutku broj registrovanih aktivnih slučajeva u AP Vojvodini je 1.214.