Sojinim zrnom se trgovalo u cenovnom rasponu od 75,00 do 78,00 din/kg bez PDV-a. Dok je na domaćem tržištu i dalje prisutna pasivnost, možemo konstatovati da ova uljarica ne beleži dalji cenovni pad koji je bio veoma izražen prethodnih mesec dana. Koliko je soja na svojoj visokoj tržišnoj poziciji, najbolje govori podatak u odnosu na tačno pre godinu dana, gde je zabeležen rast za 80,95%. Ova ekonomska godina za ovu uljaricu se može okarakterisati kao godina sa najboljim finansijskim efektom i najprofitabilnijom kulturom.