Grad Sremska Mitrovica poziva sve građane koji nisu izmirili dugovanje za porez na imovinu da na vreme izmire, kako bi izbegli kamatu. Porez se plaća tromesečno, tj. u roku od četrdeset i pet dana od početka tromesečja. Uredno plaćanje od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica izbegavaju se obračuni kamate, kao i prinudna naplata potraživanja.

Kristina Ilić