Terminska tražnja za uljanu repicu na paritetu Vojvodine sa isporukom robe u žetvi je bila na cenovnom nivou od 500,00 €/t u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja. Međutim,nije došlo do zaključenja berzanskih ugovora.

Aleksandar Krkobabić