Obeleženo je devet i po decenija postojanja i rada “Arhiva Vojvodine” čija je misija čuvanje dokumenata o našoj prošlosti. Arhiv ima preko 500 fondova i zbirki o kojima se stručno brinu arhivisti i izdaje oko 30 publikacija godišnje. Takođe sarađuju sa brojnim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu i trude se, kako je rečeno, da budu medijator između prošlosti, fondova, zbirki i publike.