Za polazak dece u pripremni predškolski program u okviru UPVO “Poletarac Ruma”, u skladu sa zakonskim okvirima, poslato je 490 obaveštenja za upis koji traje do 15.05.2021.Upis svih kategorija dece koja pripadaju ovoj predškolskoj ustanovi, produžava se do 01. 06.2021, a sama ustanova pomaže porodicama koje nisu u mogućnosti da same popune e-prijavu.
Sanja Mitrović