U Sremskoj Mitrovici je pocela upotreba 30 novih kontejnera za odlaganje staklene ambalaze.

U petak  je u Sremskoj Mitrovici, u cilju unapređenja primarne selekcije otpada,  postavljeno 30 kontejnera za odlaganje staklene ambalaže. Njihova upotreba je već počela, a reakcije sugrađana su pozitivne.

 Prikupljena staklena ambalaža iz kontejnera će se odvoziti na reciklažu.

Separacija stakla je veoma važna, kako zbog zaštite životne sredine, tako i zbog uštede energije. Kako je rečeno, planira se postavljanje još 20 kontejnera, a prema procenama, u ovoj i sledećoj godini količina deponovanog otpada na Regionalnoj deponiji sanjiće se za više od 100 hiljada kilograma.

Brankica Lapadat