Pre nekoliko dana startovali su radovi na izgradnji krovne konstrukcije na objektu Parohijskog doma u Salašu Noćajskom Vrednost ovih radova iznosi oko 2,5 miliona dinara, od koji je 1,5 miliona obezbedio Grad Sremska Mitrovica, a ostatak građani putem dobrovoljnih priloga.

U toku 2019. godine startovala je realizacija projekta izgradnje Parohijskog doma u Salašu Noćajskom. U izgradnji učestvuju meštani Salaša zajedno sa crkvenim odborom, sveštenikom Nemanjom Živković i lokalnom samoupravom Grada Sremska Mitrovica. Pre nekoliko dana, nakon kraće zimske pauze radovi na ovom objektu su nastavljeni.


Ukupna vrednost projekta izgradnje Parohijskog doma iznosi oko 12 miliona dinara, a do sada  je uloženo nešto više od jedne trećine potrebnih sredstava.

U prizemlju Parohijskog doma projektom je predviđeno da bude smeštena višenamenska sala površine 60 metara kvadratnih namenjena meštanima, zajedno sa pratećim prostorijama, odnosno toaletima, kuhinjom, ostavom, a tu je predviđeno da se nalazi i sveštenička kancelarija. Na spratu će biti smešten stan za paroha.

Danka Tufegdžić