Mobilni punktovi za masovnu imunizaciju građana protiv virusa kovid predstojećeg vikenda biće postavljeni u Šašincima i Jarku i to u subotu, 8. maja u periodu od 08:00 do 15:00 časova. Punkt u Šašincima će biti postavljen ispred crkve, a u Jarku na parkingu kod Pošte.

Danka Dufegdžić