Strategija za razvoj turizma na Fruškoj gori (Video)

U Pokrajinskoj vladi održan je sastanak Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo sa predstavnicima Udruženja vinara “Srem-Fruška gora“, u prisustvu direktora Fonda “Evropski poslovi“ AP Vojvodine.