Stiže pomoć i turističkim agencijama

Gradska uprava za kulturu i sport u toku jučerašnjeg dana je raspisala Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu privrednim subjektima koji obavljaju delatnost putničkih agencija na teritoriji Grada Sremska Mitrovica zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti Covid-19. Za ovu namenu opredeljena su sredstva u visini od 1,5 miliona dinara. Privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove Javnog poziva biće dodeljena subvencija u iznosu od po 200.000,00 dinara. Više informacija o ovoj temi na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Sremska Mitrovica ili u gradskom Uslužnom centru.

Danka Tufegdžić